Light Lift Laser


Light Lift Laser คือการใช้เลเซอร์ที่มีความเข้มข้นของแสงสูง ช่วยให้ใบหน้าเรียบเนียน เกลี้ยงเกลา และรูขุมขนเล็กลง